Zaproszenie Na Spotkanie Opłatkowe(Białki , 16.01.2010r.)
Dodane przez andrzejjasinski dnia Listopad 15 2009 12:45:24

Z A P R O S Z E N I E

NA   S P O T K A N I E   O P Ł A T K O W E

organizowane dla rodów Jasińskich i Orze(y)łowskich

oraz ich przyjaciół,

które odbędzie się w sobotę, dnia 16 stycznia 2010 roku w świetlicy wsi Białki k/Siedlec
o godzinie 18.

Warunkiem uczestnictwa będzie dokonanie wpłaty wpisowego

do dnia 10 stycznia 2010 roku

w kwocie 40,00 zł od osoby (wpisowe dla dzieci do lat dziesięciu wynosi 20,00 zł),

 na konto: 93 9194 0007 0019 7508 3000 0010

Jako odbiorcę należy wpisać: Elżbieta Łęczycka, 08-110 Siedlce, Białki 7

 

 lub do rąk organizatorów:

- Elżbieta F-4431 Orzyłowska-Łęczycka, Białki nr 7, tel. 025/6323018, 692517237

- Ewa C-16331Pasztor, Białki nr 61, tel. 025/6322846

- Stanisław C-1645 Orzełowski, Siedlce ul. Chrobrego nr 21m 19, tel. 025/6321340, 608388419

- Barbara F-4342 Orzyłowska-Borkowska, Plewki nr 34, tel. 025/ 6416490, 662056472

- Józef C-1647 Orzełowski, Warszawa ul. Bernardyńska nr 9 m 10, tel. 022/8405489, 601540258

- Tomasz C-1412 Orzełowski, Warszawa ul. Sonaty nr 6 m 329, tel. 022/8472587, 691354054

 

W ramach wpisowego zapewniamy kolację (bez alkoholu).

W programie imprezy przewidujemy:

- dzielenie się opłatkiem

- wspólne kolędowanie

- wizyta św. Mikołaja

- tańce przy muzyce karnawałowej różnych stylów

 

Pamiętajcie o identyfikatorach :)

 

PS. Powyższe zaproszenie umieszczone jest na internetowych stronach:

www.jasinscy.org.pl

www.orzelowscy.prv.pl