Zaproszenie Na Spotkanie Opłatkowe
Dodane przez andrzejjasinski dnia Listopad 29 2008 22:23:55

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

ORGANIZOWANE DLA RODÓW JASIŃSKICH I ORZE(Y)ŁOWSKICH

ORAZ ICH PRZYJACIÓŁ,

 

 

które odbędzie się dnia 10 stycznia 2009 roku w świetlicy wsi Białki k/Siedlec o godzinie 18.

Warunkiem uczestnictwa będzie dokonanie wpłaty wpisowego w kwocie 40,00 zł od osoby (dla dzieci do lat 10 wpisowe wynosi 20,00 zł)

do dnia 31 grudnia 2008 roku,

na konto: 93 9194 0007 0019 7508 3000 0010, lub do rąk organizatorów.

Jako odbiorcę należy wpisać: Elżbieta Łęczycka, 08-110 Siedlce, Białki 7

Koniecznie pamiętajcie o identyfikatorach :)

 

W programie imprezy przewidujemy:

- dzielenie się opłatkiem

- wspólne kolędowanie

- wizyta św. Mikołaja

- tańce przy muzyce karnawałowej różnych stylów

W ramach wpisowego zapewniamy kolację (bez alkoholu).

 

Organizatorzy:

- Elżbieta F-4431 Orzyłowska-Łęczycka, tel. 025/6323018, 692517237

- Ewa C-16331Pasztor, tel. 025/6322846

- Stanisław C-1645 Orzełowski, tel. 025/6321340, 608388419

- Barbara F-4342 Orzyłowska-Borkowska, tel. 025/ 6416490, 662056472

- Józef C-1647 Orzełowski,  tel. 022/8405489, 601540258

- Tomasz C-1412 Orzełowski, tel. 022/8472587, 691354054