Tytuł: Jasińscy, Jasinscy.org.pl , Ród Jasińskich z Jasionki i okolic , Gmina i Parafia Zbuczyn , Dawna Ziemia Łukowska :: Zgłoszenia uczestników

Dodane przez andrzejjasinski dnia 13-07-2007 21:40
#1

Wpisowe na zjazd w kwocie 30,00PLN od osoby należy przekazać do dnia 31 maja 2007 r. na konto:
41 9198 0003 0000 4301 3000 0010

Jako odbiorcę należy wpisać:
Komitet ds. Organizacji
Zjazdu Rodu Jasińskich we wsi Jasionka
parafia Zbuczyn


W zgłoszeniu należy podać:
Nazwisko, Imię, Rok Urodzenia, Miejsce Zamieszkania, Imiona Rodziców
dla każdej osoby , za którą dokonano wpłaty!

Tak dokładne dane są potrzebne, abyśmy mogli dla każdego uczestnika Zjazdu sporządzić Identyfikator.

ORGANIZATORZY PONADTO ZAPEWNIAJĄ:
- wspólna zabawę przy muzyce
- odbiór zamówionej księgi rodu (za okazanym dowodem wpłaty)
- możliwość spożycia na miejscu gorącego posiłku, napojów gorących i chłodzących, słodyczy (za odpłatnością)
- wystawę pamiątek rodowych
- bezpłatny nadzorowany parking na miejscu
- odcisk okolicznościowej pieczęci zjazdowej
- pamiątkowy identyfikator rodowy
- dokumentację fotograficzną i filmową (DVD) z możliwością późniejszego zakupu
- możliwość przenocowania w hotelu "ARCHE" S.A. w Siedlcach, ul. Brzeska 134 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 025/6443160 lub email hottel@arche.pl
- ubezpieczenie od NW w oznaczonym terenie, na czas trwania Zlotu

UCZESTNICY ZJAZDU WINNI ZE SOBĄ ZABRAĆ:
- krzesełko turystyczne do siedzenia
- dowód tożsamości
- dobru humor